CMS?

CMS е абревиатура за Система за управление на съдържанието.

Зад този често срещан термин в Интернет технологиите стои основата -
гръбнакът зад всички по-големи динамични сайтове и портали.

Чрес CMS построена и организирана правилно един сайт може
лесно да се управлява чрез административна част - наречена
Бек-енд интерфейс и съответно качената информация, текст снимки и др.,
да се визуализират по сходен и атрактивен начин на потребителите
в така наречен Фронт-енд потребителски интерфейс.

Поддръжката на един по-голям сайт в който се случват нови неща
непрекъснато, е трудоемка и да кажем абсурдна без наличието на някаква система
за управление на съдържанието.

Системата дава възможност за гъвкава модификация на съдържанието,
от потребители с базови Интернет познания. Потребителите се организират
в групи на които се задават съответни права за достъп и редактиране на сайта.

По този начин един сайт може да има технически администратор, главен редактор и "репортер",които да се грижат за съдържанието едновременно.

CMS е настоящето на Интернет технологиите. Сайтовете биват изграждани динамично на самия сървър което не изисква инсталиране на различна от обикновен браузер програма, за управление на съдържанието.

Системите биват такива с отворен код и поддържани от общности разработчици
като Джумла, Уърдпрес, Друпал, Е-107 и много други. Изброените тук работят с бази данни в които съхраняват информацията за действията на потребителите и съдържанието на сайта.

За да работи такава система на Вашия сървър то тя има определени технически изисквания като наличност на база данни и интерпретатор за скриптов език РНР например.

Повечето Интернет сайтове които изграждаме са базирани на CMS.

След получаване на готовия сайт, нашите клиенти биват обучавани за работа със системата за управление на съдържанието и поемат контрол над техните сайтове.

Голяма част от клиентите ни спестяват пари поддържайки сайтовете си самостоятелно преминавайки обучение, като за по-сложни технически намеси, обновяване и инсталиране на модули и разширения се обръщат към нас.