Видове сайтове/домейни

В Мрежата можем да видим множество сайтове. Някои от тях са с комерсиална насоченост, други са лични страници като блогове, портфолиа или дори форуми, на които собствениците са модератори.

Да, всичко това е/са сайтове, било то изградени динамични-чрез някаква система за управление на съдържанието (CMS), или статични.

Сайт може да бъде и една страничка с просто но нагледно съдържание. Общоприето е един сайт да се съхранява зад името на един домейн. Например aliceinwonderland.com е името на домейна. В рамките на този домейн може да има разположени поддомейни като chapter1.aliceinwonderland.com или да няма, като това решава собственикът на сайта и според технологичните възможности които предлага системата - наречена "хост" домакин, на сайта.

Значи хостът съхранява сайта, неговите странички и името на домейна който е регистриран. Възможно е да имаме направен локално сайт без регистрирано име на домейн. Възможно е да сме регистрирали домейн, но пък да нямаме все още изграден сайт. Не е възможно, обаче, да имаме работещ сайт, без да имаме хост/сървър - машина която да го съхранява и предоставя за достъп в мрежата на клиенти.

* * *

Сайтовете както споменахме могат да се разделят на няколко основни категории: персонални, фирмени (корпоративни), продуктови и портали. Персоналните сайтове могат да бъдат лични страници, блогове, форуми и др. Фирмените сайтове са с представителна насоченост, като някои от тях могат да са корпоративни или насочени към организации или асоциации. В тях може да отсъства продуктов и рекламен елемент, като се набляга повече на информация и имидж.

Порталите са по-големи и динамични сайтове, като Yahoo.com или Dir.bg В тях едновременно се случват много неща. Те се наричат също и директории, защото в определени азбучни или според друга класификация раздели, се поставя информация, добавят сайтове, обяви и др. Разбира се кръгът от сайтове не е толкова ограничен. Има сайтове за запознанства, електронни магазини, социални мрежи и Интранет корпоративни сайтове. Трите главни категории които указахме по-горе са обобщаващи.

Домейнът (името на сайта) е свързан общо казано с предмета на дейност на сайта.

Например домейн с *.com разширение подразбира сайт на компания или сайт с търговка (commercial) насоченост.

Сайтове от типа *.org, *.gov са характерни за организации и правителства, а домейни с разширение *.info или *.net се срещат при информационни портали, мрежови доставчици, интранет мрежи и др. Разбира се широко разпространение имат локалните за страната (в случая България), *.bg домейни и за ЕС *.eu.