Премини към основното съдържание

CMS

Какво е Система за управление на съдържанието (CMS)

CMS е абревиатура за Система за управление на съдържанието.

Зад този често срещан термин в Интернет технологиите стои основата -
гръбнакът зад всички по-големи динамични сайтове и портали.

Чрез CMS построена и организирана правилно един сайт може лесно да се управлява чрез административна част - наречена Бек-енд интерфейс и съответно качената информация, текст снимки и др., да се визуализират по сходен и атрактивен начин на потребителите
в така наречен Фронт-енд потребителски интерфейс.

Поддръжката на един по-голям сайт в който се случват нови неща
непрекъснато, е трудоемка и да кажем абсурдна без наличието на някаква система
за управление на съдържанието.

Системата дава възможност за гъвкава модификация на съдържанието,
от потребители с базови Интернет познания. Потребителите се организират
в групи на които се задават съответни права за достъп и редактиране на сайта.

По този начин един сайт може да има технически администратор, главен редактор и "репортер",които да се грижат за съдържанието едновременно.

CMS е настоящето на Интернет технологиите. Сайтовете биват изграждани динамично на самия сървър което не изисква инсталиране на различна от обикновен браузер програма, за управление на съдържанието.

Системите биват такива с отворен код и поддържани от общности разработчици
като Джумла, Уърдпрес, Друпал, Е-107 и много други. Изброените тук работят с бази данни в които съхраняват информацията за действията на потребителите и съдържанието на сайта.

С коя CMS работим?

Нов сайт ЕООД е специализирана в изграждане на сайтове базирани на CMS Drupal.

Кои други CMS поддрържаме

Имаме опит и поддържаме сайтове базирани на Wordpress, но не сме тесни специалисти за тази платформа.