Премини към основното съдържание

Хостинг на сайт

Какво е хостинг?

Хостингът е услуга, която обезпечава работата на сайт, на електронна поща, или на други Интернет или Интранет услуги.

Хост е машина, на която работят Интернет услуги и която може да бъде достъпена от други машини (компютри), с цел обмен на информация.

Какви видове хостинг има?

Различаваме споделен хостинг, с ограничени ресурси, хостинг на VPS сървър и хостинг на нает сървър.

Най-добри резултати като сигурност и бързодействие могат да се постигнат на нает сървър при правилна настройка и обновяване на приложенията.

Кой вид хостинг е подходящ за моя бизнес?

За Вашия бизнес трябва да бъде избран хостинг който отговаря на нуждите на сайта.

Можете да се насочите към евтин хостинг, но да установите че сайтът работи бавно или не му достигат ресурси.

Най-добрият вариант е сайтът да работи на VPS или нает сървър.