Премини към основното съдържание

Интернет сайт

Общи положения за изработка на функционален Интернет сайт

Интернет сайтовете са достъпна откъм инвестиции форма, на представяне и реклама. Въпреки това, за да бъде полезна за своя реализатор и неговия бизнес/услуги, в каквато и да е област, сайтът трябва да отговаря на няколко основни изисквания които практиката е доказала като работещи решения, а именно:

лесно и запомнящо се име на домейн, свързано с дейността на клиента/фирмата -например opendramasociety.еu, или wecreateleaders.com

- посочените имена са условни и засягат нуждите на определен клиент и неговата дейност.

Принципно за всеки конкретен клиент се прави проучване за свободните имена на домейни, като на последния се дава извлечение и предложение за регистрация на име.

Второ важно изискване е смисленост и полезност на информацията на сайта. Дори сайтът да е решен в модерна – атрактивна визия, без полезност и чрез повтаряемост на информацията, ще отегчи своите посетители и доведе до масово спадане на рейтинга в глобален мащаб. Последният се следи от търсещи машини като Гугъл и Яху, както и в локалното Интернет пространство. За да се избегне лош рейтинг се реализира сайт с добре структурирана и изложена информация, в раздели и подраздели, откъм текст, снимков материал и документи.

Не на последно място съчетанието м/у атрактивна-естетическа визия, с изчистена навигация в рамките на сайта води до едно приятно преживяване на потребителя и до неговото разположение, възможност да разглежда и стигне до нужната му информация и дава перспектива за бъдещи посещения от страна на този и други посетители.

За един съвременен сайт е важна и динамиката. Важно е да се случват събития които да се отразяват по някакъв начин, чрез текст или снимки, новини или друга форма (поне веднъж месечно). Също така за да излезе в предни позиции в търсещите машини, Интернет страницата е необходимо да има множество (или поне 5-10), входящо изходящи връзки, към други сайтове – например организации, лични страници и портали с полезна информация, като статии и входящи, сочещи към сайта. Последните може да бъдат връзки от регистриране на страницата в локалното и международно Интернет пространство, в портали и търсещи машини, сайтове на колеги и др.

Ниво на полезност и ползваемост

Колкото повече един сайт е полезен за обществени цели, а именно чрез формата на услуги и информация които предлага, толкова повече неговия шанс за разработка и успех се увеличава.

Уникалност на информацията

Нивото на откриваемост на даден Интернет сайт се повдига чрез ползване на уникални думи, термини и стилистика (малко вероятно при наличното ниво на информация в Глобалната мрежа).

Социална мрежа и контакти

В съвременното общество, което може спокойно да се нарече „Информационно“, достъпът до крайния клиент се реализира в 90% от случаите чрез препоръки, социална мрежа и контакти. Тук добавяме Глобалната мрежа, като база за такива. В този контекст, всеки тематичен Интернет сайт трябва да се стреми да поддържа връзки с други сайтове и портали, които да са свързани с темата която представя, чрез референции, статии и препратки.