Премини към основното съдържание

Нов сайт на Камара на Енергийните общности в България

  • сайт на Камара на Енергийните общности в България (екран)
  • сайт на Камара на Енергийните общности в България (екран)
  • сайт на Камара на Енергийните общности в България (екран)

Сайтът на Камара на Енергийните общности в България дава възможност за членство, достъп до ресурси и връзка с експерти в областта на енергетиката, в частност възобновяемите енергийни източници.

Приложението е с персонален, адаптивен дизайн, двуезично съдържание.
Енергийните общности могат да бъдат маркирани на карта чрез технология за геолокация.
Новини в сайта биват препубликувани чрез агрегация на последните от външен източник.

Можете да видите сайта на камарата на адрес: https://cecb.bg