Премини към основното съдържание

Сайт на TeamPro - търсачка за заведения и професионалисти в хранителния бранш

  • Екран от сайта TeamPro

Създадохме сайта TeamPro в момент, в който хранителния и развлекателен бизнес търпеше трудности. Приложението дава възможност на професионалисти от бранша и заведения да регистрират свой профил и представят своето заведение.

По този начин ние целим директна връзка между професионалистите в бизнеса.

Сред възможноситте на платформата са:

  • регистрация на потрeбители;
  • публикуване на професионален профил и страница на заведение;
  • обмен на съобщения между потребителите в сайта;
  • персонален-адаптивен дизайн;
  • възможности за търсене.

    Можете да видите портала TeamPro на адрес:
    www.teampro.bg