Skip to main content

Подобрение достъпността на Интернет сайтове

Абстрактно изображение

Нов сайт предлага услугата подобрение на достъпа и ползваемостта на Интернет сайтове от страна на хора, в неравностойно положение.

При изграждането на нашите сайтове ние се стремим да спазваме необходими изисквания, които дават възможност на хора използващи четци на екрани - незрящи или с нарушено зрение, да боравят със сайтовете и да стигат до нужната за тях информация.

За целта извършваме тестове относно контраста на текста и неговата големина, чрез специализирани приложения. Добавяме описания на навигационни елементи и изображения, създаваме карта на съдържанието, променяме начина, по който се показват заглавия на полета, изграждаме фомуляр за сигнал при проблем и др.

Всеки сайт на институция работеща в публичната или социална сфера, е препоръчително, дори задължително, да отговаря на критерии за ползваемост. Ние можем да Ви съдействаме с това, както и да приложим промени и предписания на база извършен вече от държавна агенция одит.

Можете да се свържете с нас за повече информация.